Depilacija šećerna pasta

Edukacija depilacije šećernom pastom:

  •          higijena i preparati
  •          kako pripremiti kožu i klijenta za depilaciju
  •          kako tretirati kožu nakon depilacije
  •          elemente izvođenja depilacije
  •          priprema radnog mjesta
  •          plan tretmana
  •          kontraindikacije
  •          izvođenje postupka depilacije šećernom pastom
  •          izvođenje svih radnji po WorldSkills kriterijima koji predstavljaju najviši standard u strukovnom obrazovanju u cijelom svijetu

 

Cijena : 370,00 eur

Trajanje: 2 sata teorija i 6 sati praktičan dio.Model obavezan.

Za praktični dio tečaja potrebno je osigurati vlastite modele.Broj polaznika po tečaju je minimalno 3 maksimalno 5

Za praktični dio tečaja polaznici donose radnu odjeću (udobna majica, kuta) , čistu obuću (klompe, tenisice).Poželjno je da su nokti kraći.

Termini edukacija su okvirni i podliježu promjenama.Sav materijal i pribor za praktični dio edukacija je osiguran.

Dnevno je predviđeno izvođenje edukacije u trajanju od 4 sata.

Fotografije

depilacija